جیمی کاراگر در مورد باخت منچسترسیتی از تاتنهام و عملکرد ارلینگ هالند صحبت می‌کند.

جیمی کاراگر در مورد باخت منچسترسیتی از تاتنهام و عملکرد ارلینگ هالند صحبت می‌کند.