نظرآباد رکورددار تولید گندم آبی در هر هکتار در کشور شد
نظرآباد رکورددار تولید گندم آبی در هر هکتار در کشور شد

شهریاریها به نقل از روابط عمومی فرمانداری نظرآباد، محمد تاج‌الدینی اظهار داشت: پس از حماسه سیاسی و در راستای تحقق حماسه اقتصادی، کشاورز جوان نظرآبادی با برداشت 13 هزار و 526 کیلوگرم گندم آبی با کیفیت از هر هکتار رکورد برداشت کمی این محصول را به نام نظرآباد و خود ثبت کرد. به گفته وی، […]

13920418000631_PhotoAشهریاریها به نقل از روابط عمومی فرمانداری نظرآباد، محمد تاج‌الدینی اظهار داشت: پس از حماسه سیاسی و در راستای تحقق حماسه اقتصادی، کشاورز جوان نظرآبادی با برداشت 13 هزار و 526 کیلوگرم گندم آبی با کیفیت از هر هکتار رکورد برداشت کمی این محصول را به نام نظرآباد و خود ثبت کرد.

به گفته وی، ناصرپوردانگ این کشاورز جوان نظرآبادی با رعایت اصول علمی کاشت، داشت و برداشت در هر هکتار 13 تن 526 کیلوگرم گندم از ارقام پیشتاز را برداشت کند.

تاج‌الدینی گفت: همکاری و هماهنگی کشاورزان با کارشناسان زراعت و ترویج، بالا بودن سطح آگاهی کشاورزان، زمین مناسب و آبیاری و کوددهی به موقع عامل اصلی تحقق این مهم بوده است.

عباسعلی عامری مهابادی، معاون فنی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز نیز گفت: پیش از این استان فارس با تولید 13 تن 200 کیلوگرم در هر هکتار رکورددار این شاخص بود که شهرستان نظرآباد در استان البرز با افزایش 326 کیلو در هر هکتار این رکورد را به نام خود ثبت کرد.