بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی دوشنبه شب اعلام کرد: دستور راه‌اندازی صدها ماشین جدید سانتریفیوژ عصر امروز داده شد که متشکل از انواع ماشین پیشرفته IR6 و IR1 است….

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی دوشنبه شب اعلام کرد: دستور راه‌اندازی صدها ماشین جدید سانتریفیوژ عصر امروز داده شد که متشکل از انواع ماشین پیشرفته IR6 و IR1 است.