نشست وبینار بین المللی تجربه الگو های کسب و کار های تعاونی بعد از ظهر امروز با حضور وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد….

نشست وبینار بین المللی تجربه الگو های کسب و کار های تعاونی بعد از ظهر امروز با حضور وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد.