نشست مشترک فرماندار شهرستان شهریار با سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی
نشست مشترک فرماندار شهرستان شهریار با سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی

شهریاریها :نشست مشترک مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار با سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در فرمانداری برگزار شد. این نشست با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، علیاری قهرمان کشتی فرنگی، درخشان عضو شورای شهر شهریار و جمعی دیگر از […]

شهریاریها :نشست مشترک مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار با سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در فرمانداری برگزار شد.

این نشست با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، علیاری قهرمان کشتی فرنگی، درخشان عضو شورای شهر شهریار و جمعی دیگر از ورزشکاران و مسئولین مرتبط با کشتی شهرستان شهریار در فرمانداری شهریار برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ در این نشست مسائل و موضوعاتی در رابطه با رشته ورزشی کشتی مطرح شد و مهندس طاهری با تاکید بر حمایت از جامعه ورزشی شهرستان شهریار که همواره افتخار آفرینی های بسیاری را برای این شهرستان کسب کرده اند، بیان کرد: شهرستان شهریار پتانسیل ها و ظرفیت های بسیار خوبی در رشته های مختلف ورزشی به خصوص کشتی دارد و از این رو مسئولین امر باید در جهت تقویت این موضوع نهایت تلاش خود در راستای ارتقای سطح موجود، توجه بیش از پیش به ورزش قهرمانی و برطرف نمودن مشکلات و مسائلی که مد نظر مربیان ارزشمند و ورزشکاران قهرمان ماست، بکار بگیرند که بتوان افتخارات بیشتری را برای شهرستان و کشور کسب کرد.