نشست مسئولان اجتماعی شهرستان های غرب استان تهران
نشست مسئولان اجتماعی شهرستان های غرب استان تهران
شهریار-معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با حضور در اداره بهزیستی شهرستان شهریار، مسئولان امور اجتماعی شهرستان های شهریار، ملارد و قدس را گرد هم جمع کرد.

به گزارش شهریاریها ،علی اصغر یوسف زاده، ثنا کسرایی و فریده سلطانی مسئول و کارشناسان دفتر فوریت های اجتماعی استان تهران، همراه مهدی خانکه بودند.

در این جلسه معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، بیان داشت: با توجه به اینکه اورژانس اجتماعی در این سه شهرستان، سطح دو می باشد  طرح پایلوت استقرار شیفت شب سه شهرستان در شهرستان شهریار  اجرا می شود.

مهدی خانکه در ادامه افزود: این طرح تا ۱۵ بهمن به صورت آزمایشی اجرا می شود.

 حسین کریمپور مسئول مجتمع توانای شهریار در این جلسه به بررسی وبازگو کردن چالش های موجود درمرکز مداخله دربحران واورژانس اجتماعی پرداخت.

گفتنی است، در این جلسه مسئولان امور اجتماعی شهرستان های یاد شده به بیان ویژگی های اورژانس تحت مدیریت خود و راهکارهای ارتقای فعالیت ها و تبادل تجربیات پرداختند.