نشست مجید هاشم لو سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار و علی ملکی شهردار اندیشه
نشست مجید هاشم لو سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار و علی ملکی شهردار اندیشه
اندیشه - با حضور مجید هاشم لو سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار و علی ملکی شهردار اندیشه جلسه بررسی و تبادل نظر همکاری های دو جانبه بین شهرداری اندیشه و اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش شهریاریها ، شهردار اندیشه در این جلسه ضمن بیان اقدامات گسترده شهرداری اندیشه در حوزه ورزشی، از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در حوزه ورزش شهر اندیشه گفت : اقدامات قابل توجهی در خصوص زیرساخت‌های ورزشی برای این شهر به اجرا درآمده است که می توان به پیست دوچرخه سواری ، پروژه های ورزشی ،  سالن های ورزشی و پروژه  فاخر دهکده ورزشی اشاره کرد 

علی ملکی در ادامه  افزود :  با راه اندازی پروژه دهکده ورزشی امکانات  بسیار خوبی برای شهر اندیشه و شهرستان شهریار فراهم خواهد آمد تا بتوانیم با استفاده و با همکاری اداره ورزش و جوانان بحث ورزش را در شهرستان تقویت بخشیده و باعث جذب جوانان شود 

 مجید هاشم لو سرپرست اداره ورزش و جوانان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات بیشمار شهرداری اندیشه در  حوزه ورزشی  اندیشه با افق کشوری گفت : می توان  از موقعیت های  شهرداری اندیشه  در پایلوت سازی و ایجاد بسترهای ورزشی به ویژه ورزش های همگانی و دوچرخه سواری را بسیار ویژه استثنایی دانست و آن را به عنوان رکوردی در کشور ثبت نمود 

 وی اضافه کرد : پرداختن به ورزش هایی همچون تیر و کمان ، صخره نوردی نیز از جمله اقدامات ارزشمند توسط شهرداری اندیشه است که اداره ورزش و جوانان نیز تمام تلاش خود را برای همیاری و بهره مندی بیشتر مردم به کار خواهد گرفت که در این راستا تعامل و مدیریت شهر اندیشه بسیار مهم و ضروری است.