نشست پنج‌جانبه شرم‌الشیخ پس از اجلاسی که 26 فوریه با میانجیگری ایالات متحده در اردن برگزار شد و کاهش تنش میان فلسطین و اسرائیل را تضمین کرد، دومین نشست برای مهار خشونت‌ها است.

نشست پنج‌جانبه شرم‌الشیخ پس از اجلاسی که 26 فوریه با میانجیگری ایالات متحده در اردن برگزار شد و کاهش تنش میان فلسطین و اسرائیل را تضمین کرد، دومین نشست برای مهار خشونت‌ها است.