رکنا ورزشی: سخنگوی دولت از جزییات نشستش با وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال خبر داد.

رکنا ورزشی: سخنگوی دولت از جزییات نشستش با وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال خبر داد.