نشست خبری سریال «هم گناه» / گزارش تصویری
نشست خبری سریال «هم گناه» / گزارش تصویری

نشست خبری سریال «هم گناه» یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ با حضور عوامل و هنرمندان این سریال در پردیس تئاتر باغ کتاب تهران برگزار شد. سریال هم‌گناه به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مصطفی کیایی برای پخش در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود. این سریال نخستین تجربهٔ مصطفی کیایی برای حضور در شبکه نمایش خانگی است. ‎ منبع: […]

نشست خبری سریال «هم گناه» یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ با حضور عوامل و هنرمندان این سریال در پردیس تئاتر باغ کتاب تهران برگزار شد. سریال هم‌گناه به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مصطفی کیایی برای پخش در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود. این سریال نخستین تجربهٔ مصطفی کیایی برای حضور در شبکه نمایش خانگی است. ‎

پرویز پرستویی در نشست خبری سریال «هم گناه»
مصطفی کیایی در نشست خبری سریال «هم گناه»
حبیب رضایی در نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
پرویز پرستویی در نشست خبری سریال «هم گناه»
حبیب رضایی در نشست خبری سریال «هم گناه»
مصطفی کیایی و پرویز پرستویی در نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
پرویز پرستویی و حبیب رضایی در نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
پرویز پرستویی در نشست خبری سریال «هم گناه»
مصطفی کیایی و پرویز پرستویی در نشست خبری سریال «هم گناه»
۱۱۹۹۱۹۶۳_۵۵۱
حبیب رضایی در نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
پرویز پرستویی در نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
نشست خبری سریال «هم گناه»
پرویز پرستویی در نشست خبری سریال «هم گناه»

منبع: میزان، باشگاه خبرنگاران