نشست تخصصی کارگروه گردشگری ورزشی با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در ساختمان شماره یک این وزارتخانه برگزار شد .

نشست تخصصی کارگروه گردشگری ورزشی با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در ساختمان شماره یک این وزارتخانه برگزار شد .