طبق اعلام مدیرعامل پایانه های نفتی ایران، محل نشتی نفت از خط لوله گناوه- جزیره خارگ شناسایی و عملیات تعمیر این خط به طور کامل انجام شد.

طبق اعلام مدیرعامل پایانه های نفتی ایران، محل نشتی نفت از خط لوله گناوه- جزیره خارگ شناسایی و عملیات تعمیر این خط به طور کامل انجام شد.