گلودرد و گرفتگی ناگهانی صدا که با گذشت چند هفته بهبود نمی‌یابد می‌تواند نشانه ابتلا به این سرطان باشد

گلودرد و گرفتگی ناگهانی صدا که با گذشت چند هفته بهبود نمی‌یابد می‌تواند نشانه ابتلا به این سرطان باشد