نرخ وام‌های بانکی ایالات‌متحده در مسیر کاهش قرار گرفت.

نرخ وام‌های بانکی ایالات‌متحده در مسیر کاهش قرار گرفت.