معامله گران بازار سکه معتقدند کاهش قیمت سکه روز گذشته به علت افت قیمت دلار بود. دلار روز گذشته نسبت به عصر روز پنجشنبه 500 تومان پایین تر بود و با 27 هزار و 450 تومان معامله شد.

معامله گران بازار سکه معتقدند کاهش قیمت سکه روز گذشته به علت افت قیمت دلار بود. دلار روز گذشته نسبت به عصر روز پنجشنبه 500 تومان پایین تر بود و با 27 هزار و 450 تومان معامله شد.