درگیری فامیلی قصاب‌های تبعه خارجی غیرمجاز در مشهد، در حالی به آدمکشی رسید که دو تن دیگر نیز در این نزاع مرگبار مجروح شدند.

درگیری فامیلی قصاب‌های تبعه خارجی غیرمجاز در مشهد، در حالی به آدمکشی رسید که دو تن دیگر نیز در این نزاع مرگبار مجروح شدند.