فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد گفت: ۱۱ نفر در نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستاهای این شهرستان مصدوم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد گفت: ۱۱ نفر در نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستاهای این شهرستان مصدوم شدند.