نرخ دلار در معاملات نقدی امروز نوسان محدودی را تجربه کرد.

نرخ دلار در معاملات نقدی امروز نوسان محدودی را تجربه کرد.