نرخ خرید دلار امروز ۱۴ مرداد ۹۹ در صرافی ملی نسبت به روز گذشته روند کاهشی و نرخ فروش روند افزایشی داشته است.

نرخ خرید دلار امروز ۱۴ مرداد ۹۹ در صرافی ملی نسبت به روز گذشته روند کاهشی و نرخ فروش روند افزایشی داشته است.