رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: نرخ تورم نقطه‌ای استان در شهریورماه به ۳۷.۴ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ۲.۹ واحد درصد افزایش یافت….

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: نرخ تورم نقطه‌ای استان در شهریورماه به ۳۷.۴ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ۲.۹ واحد درصد افزایش یافت.