سخنگوی بیمه مرکزی از افزایش 30 درصدی بیمه شخص ثالث در سال آینده خبر داد.
نوشته نرخ بیمه شخص ثالث افزایشی شد اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.

سخنگوی بیمه مرکزی از افزایش 30 درصدی بیمه شخص ثالث در سال آینده خبر داد.
نوشته نرخ بیمه شخص ثالث افزایشی شد اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.