قیمت میانگین هفتگی فروش دلار نیمایی در معاملات امروز ۲۵ تومان افزایش یافت.

قیمت میانگین هفتگی فروش دلار نیمایی در معاملات امروز ۲۵ تومان افزایش یافت.