نرخ ارز در صرافی ملی امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل ثابت ماند.

نرخ ارز در صرافی ملی امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل ثابت ماند.