امروز قیمت دلار به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است. قیمت طلا اما روند صعودی را به مانند روز گذشته تجربه کرده است….

امروز قیمت دلار به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است. قیمت طلا اما روند صعودی را به مانند روز گذشته تجربه کرده است.