امروز قیمت طلا صعود کرد و هر گرم به ۲,۵۰۷,۴۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۶.۸۵ درصدی داشته است. قیمت دلار هم بدون تغییر بود….

امروز قیمت طلا صعود کرد و هر گرم به ۲,۵۰۷,۴۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۶.۸۵ درصدی داشته است. قیمت دلار هم بدون تغییر بود.