امروز در بازار قیمت طلا پایین آمد، قیمت سکه امامی هم کاهش 190 هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۴,۱۰۵,۰۰۰ (چهارده میلیون و یکصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد….

امروز در بازار قیمت طلا پایین آمد، قیمت سکه امامی هم کاهش 190 هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۴,۱۰۵,۰۰۰ (چهارده میلیون و یکصد و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.