امروز قیمت طلا و دلار افزایش یافت. سکه امامی هم رشد 450 هزار تومانی قیمت را تجربه کرد و به ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان رسید. …

امروز قیمت طلا و دلار افزایش یافت. سکه امامی هم رشد 450 هزار تومانی قیمت را تجربه کرد و به ۱۴,۱۲۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و یکصد و بیست هزار) تومان رسید.