امروز قیمت طلا در بازار پایین آمد، قیمت سکه اما با رشد ۴۵ هزار تومانی که تجربه کرد، ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری و معامله شد….

امروز قیمت طلا در بازار پایین آمد، قیمت سکه اما با رشد ۴۵ هزار تومانی که تجربه کرد، ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری و معامله شد.