امروز قیمت ها در بازار بالا رفت، قیمت دلار هم 310 تومان افزایش یافت و به ۲۹,۲۴۰ (بیست و نه هزار و دویست و چهل ) تومان رسید.

امروز قیمت ها در بازار بالا رفت، قیمت دلار هم 310 تومان افزایش یافت و به ۲۹,۲۴۰ (بیست و نه هزار و دویست و چهل ) تومان رسید.