امروز قیمت طلا 18 عیار بالا رفت، قیمت سکه امامی اما کاهش یافت و به 13,160,000 (سیزده میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان رسید.

امروز قیمت طلا 18 عیار بالا رفت، قیمت سکه امامی اما کاهش یافت و به 13,160,000 (سیزده میلیون و یکصد و شصت هزار) تومان رسید.