معاملات امروز بازار در حالی پیگیری شد که قیمت ها افزایش یافت، قیمت دلار هم 170 تومان بالا رفت و به ۲۷,۷۹۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و نود) تومان رسید….

معاملات امروز بازار در حالی پیگیری شد که قیمت ها افزایش یافت، قیمت دلار هم 170 تومان بالا رفت و به ۲۷,۷۹۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و نود) تومان رسید.