در پایان معاملات امروز قیمت طلا و سکه کاهش یافت، قیمت دلار هم ۲۲۰ تومان پایین آمد و به ۲۷,۹۵۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

در پایان معاملات امروز قیمت طلا و سکه کاهش یافت، قیمت دلار هم ۲۲۰ تومان پایین آمد و به ۲۷,۹۵۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.