دلار امروز رشد 180 تومانی قیمت را تجربه کرد و ۲۷,۹۲۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و بیست) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا هم بالا رفت

دلار امروز رشد 180 تومانی قیمت را تجربه کرد و ۲۷,۹۲۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و بیست) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا هم بالا رفت