قیمت طلا و سکه بالا رفت، دلار هم ۱۱۰ تومان گران شد و ۲۷,۱۲۰ (بیست و هفت هزار و یکصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت طلا و سکه بالا رفت، دلار هم ۱۱۰ تومان گران شد و ۲۷,۱۲۰ (بیست و هفت هزار و یکصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.