طلا و سکه هم بر مدار صعود قیمت پیش رفتند. دلار هم ۲۸,۲۷۰ (بیست و هشت هزار و دویست و هفتاد) تومان ارزش گذاری شد.

طلا و سکه هم بر مدار صعود قیمت پیش رفتند. دلار هم ۲۸,۲۷۰ (بیست و هشت هزار و دویست و هفتاد) تومان ارزش گذاری شد.