قیمت ها امروز پایین آمد، دلار هم کاهش قیمت 50 تومانی را تجربه کرد و ۲۷,۳۲۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و بیست) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت ها امروز پایین آمد، دلار هم کاهش قیمت 50 تومانی را تجربه کرد و ۲۷,۳۲۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و بیست) تومان نرخ گذاری شد.