قیمت ها امروز افزایش یافت، قیمت دلار هم 270 تومان بالا رفت و ۲۷,۳۷۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و هفتاد) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت ها امروز افزایش یافت، قیمت دلار هم 270 تومان بالا رفت و ۲۷,۳۷۰ (بیست و هفت هزار و سیصد و هفتاد) تومان نرخ گذاری شد.