قیمت طلا و سکه افزایش یافت. دلار هم گران شد و ۲۵,۷۸۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت طلا و سکه افزایش یافت. دلار هم گران شد و ۲۵,۷۸۰ (بیست و پنج هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.