قیمت طلا در حالی پایین آمد که قیمت سکه بالا رفت، دلار هم 60 تومان ارزان شد و ۲۷,۷۷۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت طلا در حالی پایین آمد که قیمت سکه بالا رفت، دلار هم 60 تومان ارزان شد و ۲۷,۷۷۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.