در پایان امروز قیمت دلار 200 تومان افزایش یافت و به ۲۷,۸۳۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید. قیمت طلا و سکه هم بالا رفت.

در پایان امروز قیمت دلار 200 تومان افزایش یافت و به ۲۷,۸۳۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید. قیمت طلا و سکه هم بالا رفت.