قیمت‌ها امروز در بازار پایین آمد، قیمت دلار هم با ۲۰ تومانی کاهش به ۲۷,۴۶۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و شصت) تومان رسید.

قیمت‌ها امروز در بازار پایین آمد، قیمت دلار هم با ۲۰ تومانی کاهش به ۲۷,۴۶۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و شصت) تومان رسید.