امروز قیمت طلا در بازار پایین آمد، دلار هم 30 تومان ارزان شد و به ۲۸,۱۳۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و سی) تومان رسید.

امروز قیمت طلا در بازار پایین آمد، دلار هم 30 تومان ارزان شد و به ۲۸,۱۳۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و سی) تومان رسید.