امروز قیمت طلا و سکه پایین آمد، قیمت دلار اما در بازار 20 تومان بالا رفت و به ۲۸,۱۴۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و چهل) تومان رسید.

امروز قیمت طلا و سکه پایین آمد، قیمت دلار اما در بازار 20 تومان بالا رفت و به ۲۸,۱۴۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و چهل) تومان رسید.