امروز قیمت طلا و سکه در بازار پایین آمد، دلار هم 280 تومان ارزان شد و ۲۸,۲۷۰ (بیست و هشت هزار و دویست و هفتاد) تومان نرخ گذاری شد.

امروز قیمت طلا و سکه در بازار پایین آمد، دلار هم 280 تومان ارزان شد و ۲۸,۲۷۰ (بیست و هشت هزار و دویست و هفتاد) تومان نرخ گذاری شد.