در بازار امروز قیمت طلا پایین آمد، قیمت دلار هم با افت قیمت ۸۰ تومانی، ۲۸,۵۵۰ (بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه) تومان نرخ گذاری شد.

در بازار امروز قیمت طلا پایین آمد، قیمت دلار هم با افت قیمت ۸۰ تومانی، ۲۸,۵۵۰ (بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه) تومان نرخ گذاری شد.