امروز قیمت سکه بالا رفت و به 31,195,000 (سی و یک میلیون و یکصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.04 درصدی داشته است. قیمت طلا اما کاهشی بود….

امروز قیمت سکه بالا رفت و به 31,195,000 (سی و یک میلیون و یکصد و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.04 درصدی داشته است. قیمت طلا اما کاهشی بود.