فدراسیون فوتبال به بازیکنان تیم ملی جوانان در تاشکند پول توجیبی نداد و بابت پیروزی در برابر ویتنام هم به آنها پاداشی پرداخت نشد.

فدراسیون فوتبال به بازیکنان تیم ملی جوانان در تاشکند پول توجیبی نداد و بابت پیروزی در برابر ویتنام هم به آنها پاداشی پرداخت نشد.