میدل ایست نیوز در خبری اختصاصی اعلام کرد که نخست وزیر عراق فردا به تهران سفر خواهد کرد.

میدل ایست نیوز در خبری اختصاصی اعلام کرد که نخست وزیر عراق فردا به تهران سفر خواهد کرد.