رئیس جمهور سومالی در بحبوحه تنش‌ها بر سر نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی، نخست وزیر این کشور را از کار برکنار کرد.

رئیس جمهور سومالی در بحبوحه تنش‌ها بر سر نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی، نخست وزیر این کشور را از کار برکنار کرد.