نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن تکرار ادعاها علیه ایران، گفت نباید از صهیونیست ها خواسته شود برای منشور سازمان ملل بمیرند….

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن تکرار ادعاها علیه ایران، گفت نباید از صهیونیست ها خواسته شود برای منشور سازمان ملل بمیرند.